Vorige

Boekings en leveringsvoorwaarden

Het annuleren van een programma dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.
Bij annulering binnen 7 werkdagen na boeking worden geen kosten berekend.
Bij annulering van een bevestigde boeking na 7 dagen na boeking is te allen tijde 50% van het totaalbedrag van die boeking verschuldigd;
· Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van het programma is 60% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd;
· Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het programma is 80% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd;
Bovenstaande voorwaarden gelden indien de boeking bij 333EVENTS is gedaan.

Deelname aan de programma’s van 333EVENTS geschiedt volledig op risico van de deelnemer. 333EVENTS is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deelname aan haar programma’s. 333EVENTS verplicht iedere deelnemer op de betreffende dag de aansprakelijkheidsvoorwaarden te ondertekenen (niet op het Safety Experience Center) 333EVENTS behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen indien weersinvloeden of logistieke situaties dit vereisen.

Met het online of telefonisch inschrijven op een evenement bij 333EVENTS verklaart boeker, het boekend bedrijf dan wel diens verantwoordelijke vertegenwoordig(st)er akkoord te gaan met de bovenstaande boekingsvoorwaarden. Relaties of "medeboekers" dienen door boeker in kennis gesteld te worden van deze voorwaarden.

Deelnemers dienen ten tijde van de training in het bezit te zijn een geldig rijbewijs.

Tarief met inbegrip van instructie, huur auto's & circuit, prijsbekers, gebruik van veiligheidsmateriaal en ongevallenverzekering. Voor dit evenement is een minimum aantal deelnemers vereist. Wanneer het minimum aantal deelnemers niet bereikt wordt, zal u hier uiterlijk 1 maand van tevoren via deze website van in kennis worden gesteld. Alle correspondentie en eventuele wijzigingen worden via deze site vermeld. De sessies zullen verdeeld worden over maximaal 8a 10 rijders per onderdeel. Er wordt gewerkt in 3 of 4 groepen. 333EVENTS behoudt zich het recht voor autotypes danwel het programma te wijzigen.